Nabídka služeb

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů provádíme v prostorách, kde není možné pokácet celý strom najednou. Rizikové kácení stromů provádíme pomocí stromolezecké techniky. Stromy kácíme například v husté zástavbě domů, urostlé stromy v zahradách, stromy, které jsou pod nebo nad elektrickým napětím, stromy, které se nacházejí nad střechami nebo stromy, které jsou různým způsebem nakloněnné.

Postup kácení stromů

Stromy se kácejí postupně tak, že se seřezávají od koruny stromu směrem dolů. Větve spouštíme buďto po lanech do vymezeného prostoru nebo kde je to možné, tak větve padají rovnou na zem. Zařízení máme vybavené na nejnáročnější podmínky. Dostaneme se všude, i do koruny stromů.

Likvidace a odvoz dřeva

Zajišťujeme úklid pracoviště po kácení stromů. Pořežeme větve stromů i kulatiny stromů a můžeme zajistit odvoz větví a kulatiny. V základní ceně je vždy pouze pokácení daného stromu. Cena za odvoz a úklid se odvíjí od druhu, typu a velikosti daného stromu.

Jsme schopni na přání zákazníka zajistit pořezání stromu na přesné rozměry. Zákazník si může určit rozměry kulatiny a větších větví.